De frisse school: een binnenklimaat voor een optimale leer- en werkomgeving

Doel waarnaar we streven!

Een klaslokaal met een klimaatsysteem dat en ventileert waardoor er meer zuurstof aangevoerd wordt en dat bijdraagt aan een aangename temperatuur in zowel de winter als de zomer, zorgt ervoor dat leerlingen en leraren bij de les blijven! Onderzoeken wijzen uit dat concentratie en productiviteit stijgen terwijl het ziekteverzuim daalt.

Centrale regeling!

Dit ideaal is met de moderne klimaatbeheersingssystemen in elk schoolgebouw te realiseren waarbij het binnenklimaat vanuit één centraal punt gemonitord en beheerd kan worden en waarbij het zelfs mogelijk is dat de fijn afstemming per lokaal geregeld kan worden.

Wat is er mis?

Onderzoek wijst uit dat vele klaslokalen in zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs een te hoge CO2-concentratie hebben. Onvoldoende ventilatie is de oorzaak van deze slechte luchtkwaliteit. Binnenmilieuproblemen zijn de te lage of de te hoge temperaturen en het tochten. 

Mogelijkheden?

Deze binnenklimaatproblemen kunnen zowel in de bestaande scholen als in de nieuwbouw scholen met de hedendaagse moderne aircosystemen opgelost worden en kunnen scholen omgetoverd worden tot 'frisse scholen' die een gezond binnenklimaat hebben wat betreft luchtkwaliteit, temperatuur en geluid door de installatie van een airconditioning systeem dat ook nog eens energiezuinig is hetgeen bijdraagt aan een duurzame wereld.

Een ander soort school: de sportschool!

Het installeren van een airconditioningssysteem voor een sportschool vereist een andere kijk. Het leveren van een topprestatie in een binnenklimaat van een sportschool of sporthal vereist dat er een optimaal functionerend klimaatbeheersingssysteem is. De zuurstof behoefte zal vele malen hoger zijn dan in een schoollokaal waardoor de techniekeisen op een hoger plan zullen liggen waarbij rekening gehouden dient te worden dat vele ruimtes niet gebruikt worden of slechts gedeeltelijk waardoor de klimaatbehoeften en de aanpassing daaraan maatwerk vereist.

Waar kunt u op rekenen?

Onze installateurs geven informatie en betrekken de klant bij elke stap in het proces van analyse tot installatie. We zijn servicegericht en in onderling overleg gaan wij een contract aan voor onderhoud en beheer. Wij houden rekening met de klant wat betreft prijs/ kwaliteit verhouding. Onze opleiding en vakkennis staan garant voor de juiste installatie en in regeling van het klimaatbeheersingssysteem waarbij er duidelijke instructies aan gebruiker of beheerder zal worden gegeven.

 Wat verwachten wij van u?

Een gedegen analyse van de ruimte of ruimtes die gekoeld, verwarmd en geventileerd dienen te worden. Onderzoek daarna de mogelijkheden voor    installatie en zorg voor voldoende kennis zodat u een heldere klimaatbeheersingsopdracht kunt geven waarbij u zorg draagt voor goede afstemming tussen directie en de gebruikers van de lokalen. Kies voor maatwerk en betrek bij uw afweging de onderhoudskosten en de energiekosten. Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan en kies het installatiebureau waar u vertrouwen in heeft. Laat u goed instrueren want luchtbehandelingstechnieken zijn complex.

Offerte aanvragen?

Met één druk op onderstaande knop kunt u al uw wensen naar diverse gespecialiseerde installatiebureaus sturen. Zij buigen zich over de door u aangereikte wensen en zullen spoedig contact met u opnemen om tot een snelle realisatie te komen. Wij benadrukken dat uw offerte geheel vrijblijvend is: geen kosten en geen verplichtingen!

Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan

Is uw bedrijf STEK gecertificeerd en u heeft kennis van de F- gassen verordening uit 2010?

Herkent u zichzelf in het geschetste profiel van Aircos.nl en bent u STEK gecertificeerd met kennis van de F- gassen verordening uit 2010 met ervaren medewerkers die de consument centraal stellen? Meldt u dan met onderstaande knop aan en sluit u aan bij ons landelijk dekkend netwerk!

Ik meld mij aan

 

 

 

Airco's voor bedrijven